Biologinis stimuliatorius Ferbanat- patikima pagalba augalams

 

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas

V. Zalatorius, O. Bundinienė, R. Starkutė, J. Jankauskienė

Biostimuliatoriai

 • Naujausi agro aplinkosaugos reikalavimai skatina mažinti sintetinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos priemonių naudojimą auginant žemės ūkio produkciją
 • Pastaraisiais metais kuriama įvairių natūralios kilmės biologiškai aktyvių medžiagų - biostimuliatorių, naudojamų augalų derliui didinti, jo kokybei gerinti
 • Biostimuliatorių poveikis augalams grindžiamas ne cheminiu, bet išskirtinai biologiniu natūralių komponentų poveikiu augalo ląstelei
 • Biostimuliatoriai aktyvina gyvybiškai svarbius procesus augaluose,stiprina apsaugines funkcijas, padeda vystytis augalų šaknų sistemai,įsisavinti maitinamuosius elementus, padidina atsparumą stresui,jų naudojimas padidina pagrindinio trąšų naudojimo efektyvumą

 

Biologinis stimuliatorius Ferbanat

 • Ferbanat sudėtyje yra makroelementai (sausoje medžiagoje): 0,058% azoto, 0,05% fosforo ir 0,37% kalio, organinė medžiaga – 38 %, organinė anglis 19 %, huminės apie 12 % ir fulvo 3 % rūgštys, mikroelementai (Zn, Mg, Mn, Mo, Co, Cu, Fe), natūralios kilmės biologiškai aktyvios medžiagos ir naudinga mikroflora bei mikroorganizmai.

Iš esmės preparatas sujungia geriausias huminių, makro ir mikroelementų, taip pat mikrobiologinių trąšų savybes visiškai naujame technologiniame lygmenyje.

Biostimuliatorius reikalingas:

 • kai dirva yra turtinga, bet joje daug netirpių mineralinės mitybos elementų junginių – pagerins azoto (N), fosforo (P), kalio (K) ir mikroelementų pasisavinimą;
 • kai reikia suaktyvinti natūralios dirvožemio mikrofloros vystymąsi;
 • kai reikia geresnio sėklų dygimo ir augalų šaknijimosi;
 • kai dirvožemyje mažas humuso kiekis;
 • Biostimuliatorių naudojimo tikslas - kai reikia užtikrinti saugią produkciją, išlaikyti tvarų dirvožemį ir stabilią ekologinę būklę.

 

Biostimuliatoriai naudojami:

 • Sodinamosios medžiagos paruošimas - sėklos , gumbų, daigų, šaknų apvėlimas preparatu.
 • Biostimuliatoriaus panaudojimas daigų ir kitos sodinamosios medžiagos auginime bei dauginime.
 • Biostimuliatoriaus naudojimas vegetacijos metu, purškiant per lapus, siekiant trejopo efekto - veikia šaknų vystymąsi, didina mineralinės mitybos elementų sorbciją ir skatina spartesnį augalo vegetatyvinių dalių vystymąsi.
 • Sodo ir daržo augalų priešsėlio lauko, arba rekultivuojamų plotų paruošimui, naudojant organinių liekanų mineralizacijai ir biologinių veiksnių skatinimui (gerina mikroorganizmų veiklą dirvoje).

 

Natūralios kilmės biostimuliatorių panaudojimo įtaka pagrindinių lauko daržovių ir bulvių derliui ir jo

kokybei (N 122 kg/ha)

 

N 122 kg/ha

 

 

Meteorologinės sąlygos

Babtai, 2017- 2018 m. duomenys

 

 

 

 

 

Natūralios kilmės biostimuliatorių panaudojimo įtaka daržovių ir bulvių derlingumui.

Babtai, 2017-2018 m., vidutiniai duomenys

 

 

Tręšimas

Augintų daržovių ir bulvių vid. prekinis derlius, t ha-1

morkos

burokėliai

svogūnai

baltieji

gūžiniai kopūstai

bulvės

Kontrolė                           (be

biostimuliatoriaus)

52,90

45,10

15,7

51,3

40,90

Ferbanat  L                 vegetacijos metu, 3 k.

58,60

55,00

18,1

60,8

47,20

Ferbanat L vegetacijos metu, 3 k. + apvėlimas

-

-

-

-

50,30*

Ferbanat         L         gumbų

apvėlimas

-

-

-

-

46,10

Padidėjo

(3 su 1 var.)

t ha-1

5,70

9,9

2,4

9,5

9,30

%

10,78

21,95

15,29

18,5

22,74

 

 

Ekonominis biostimuliatorių panaudojimo daržovių ir bulvių pasėliuose įvertinimas

 

 • Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat naudojimas burokėlių pasėlyje pajamas, palyginti su kontroliniu variantu, padidino 1 782,00 Eur/ ha(22,0%), pelną – 1 704,19 Eur/ ha.
 • Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat naudojimas morkų pasėlyje padidino pajamas, palyginti su kontroliniu variantu, 1 311,00 Eur/ ha (10,76 %), pelną - 1 233,19 Eur/ ha.
 • Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat naudojimas svogūnų pasėlyje pajamas, palyginti su kontroliniu variantu, padidino 432,00 Eur/ ha (15,3 %), pelną – 354,19 Eur/ ha.
 • Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat naudojimas baltųjų gūžinių kopūstų pasėlyje pajamas, palyginti su kontroliniu variantu, padidino 19,5 %, arba  1900,00 Eur ha-1, pelną 1822,15 Eur/ha.
 • Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat naudojimas bulvių pasėlyje, apveliant gumbus ir tręšiant pasėlį tris kartus, padidino pajamas, palyginti su kontroliniu variantu 22,7 % arba 1674,00 Eur/ ha, pelną  1557,84 Eur/ ha.

 

Natūralios kilmės biostimuliatorių panaudojimo įtaka biocheminėms bulvių savybėms.

Babtai, 2017-2018 m.

 

Variantai

SM

tSM

Cukrūs

Krakmolas

Nitratai mg kg-1

 

 

%

 

Kontrolė (be biostimuliatoriaus)

20,43

5,1

0,55

12,9

216,0

Ferbanat L apdorota sėkla

21,73

4,6

0,55

13,1

162,4

Ferbanat L apdorota sėkla +

Ferbanat L vegetacijos metu , 3 k.

21,75

4,5

0,56

13,2

187,4

Ferbanat L vegetacijos metu, 3 k.

19,57

4,6

0,51

13,0

205,0

R05

1,073

0,29

0,104

0,70

16,33

 

Natūralios kilmės biostimuliatorių panaudojimo įtaka agrocheminėms dirvožemio savybėms burokėlių pasėlyje 

Babtai, 2017- 2018 m., vidutiniai duomenys

 

Tręšimas (Variantai)

pH

(KC

L)

OM

Hum

u

sas

Org.

C

N sum.

Nmin

kg ha-1

j.

P2O5

j.

K2O

Ca

Mg

 

%

mg/kg

 

Kontrolė (be biostimuliatoriaus)

7,2

3,5 8

2,25

1,31

0,113

33.1

292, 5

124, 5

4

654

1

440

Ferbanat vegetacijos             metu, 3 k.

7,2

3,9 2

2,70

1,57

0,171

31.2

278, 0

113, 0

4

100

1

010

 

 

Natūralios kilmės biostimuliatorių panaudojimo įtaka   kokybiniams rodikliams

 

Biostimuliatorius panaudotas vegetacijos metu didino:

 • šakniavaisio, ropelės ir gūžės masę, prekinių (didesnių nei 35 mm skersmens) bulvių gumbų masę ir kiekį kere Gerino produkcijos kokybę:
 • cukrų kiekį auginamose daržovėse ir bulvėse
 • karotinų - morkų šakniavaisiuose
 • krakmolo – bulvėse (0,3 proc.)
 • vitamino C - svogūnuose ir kopūstuose
 • sumažėjo nitratų auginamų augalų produkcijoje

Gerino dirvožemio kokybę

 • Padidėjo organinės medžiagos ir humuso kiekiai
 • sumažėjo liekamo rudenį mineralinio azoto kiekiai dirvožemyje

 

Ekonominis biostimuliatorių panaudojimo burokėlių pasėliuose įvertinimas. 

Babtai 2017-2018 m., vidutiniai duomenys

 

Variantai

Prekinis, t ha-1

Papildomos, Eur ha-

1

Pelnas, Eur ha-1

derlius

priedas

išlaidos

pajamos

Kontrolė

45,10

-

-

-

-

Delfan  Plus vegetacijos metu, 3 k.

51,90

6,80

64,11

1 224,00

1 159,89

Ferbanat           L vegetacijos metu, 3 k.

55,00

9,90

77,81

1 782,00

1 704,19


Išvados

 

Pagal 2017 – 2018 metų bandymų duomenis

 

 

1. Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat naudojimas padidino pagrindinių lauko daržovių ir bulvių derlingumą , palyginti su tirtų augalų derlingumu nenaudojant biostimuliatorių ir su  derlingumu, panaudojus biostimuliatorių Delfan Plus.

2. Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat naudojimas padidino pagrindinių lauko daržovių ir bulvių biometrinius rodiklius (šakniavaisio, ropelės ir gūžės masę, skersmenį ir ilgį (morkos) ir bulvių (gumbų skaičių ir svorį kere).

3. Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat naudojimas įtakojo pagrindinių lauko daržovių ir bulvių kai kurių biocheminių savybių pagerėjimą (padidėjo cukrų kiekiai tirtose daržovėse ir bulvėse, vitamino C kiekiai svogūnuose ir baltųjų gūžinių kopūstų gūžėse bei krakmolo kiekis bulvėse).

4. Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat naudojimas turėjo poveikį pagrindinių lauko daržovių ir bulvių mineralinei mitybai (dirvožemyje, rudenį, po derliaus nuėmimo liko didesni organinės medžiagos, humuso, organinės anglies kiekiai, o mineralinio azoto liko mažiau).

5. Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat naudojimas daržovių pasėlyje reikšmingai padidino pajamas ir pelną , palyginti su pajamomis gautomis auginant be biostimuliatoriaus.

 

 

Rekomendacijos


Pagal 2017 2018 metų bandymų duomenis

 

Rekomenduojama:


• Natūralios kilmės biostimuliatorius, pagamintus pagal žiedinės gamybos, tai yra motyvuoto pakartotinio žaliavų panaudojimo, principus, naudoti žemės ūkio augalų produkcijos gamyboje, siekiant išauginti didesnius ir geresnės kokybės derlius su mažesnėmis sąnaudomis, formuoti tvarų dirvožemį, užtikrinti aplinkos taršos mažinimą, tuo pačiu sulėtinant klimato kaitos pokyčius.

• Natūralios kilmės biostimuliatorius naudoti sodinamosios medžiagos apdorojimui, siekiant padidinti dygimo energiją;

• Natūralios kilmės biostimuliatorius naudoti kaip papildomo tręšimo medžiagas, siekiant paskatinti augalo gyvybines funkcijas ir pagerinti pagrindinių maisto medžiagų įsisavinimą, tuo pačiu mažinant mineralinių trąšų ir pesticidų kiekius;

• Natūralios kilmės biostimuliatorius naudoti kaip antistresantus, siekiant sumažinti nepalankių ir ekstremalių augimo sąlygų bei neteisingai panaudotų pesticidų įtaką augalams.

• Atlikti mokslinius tyrimus dėl optimalaus ir savalaikio natūralios kilmės biostimuliatorių panaudojimo kuriant ir sudarant ekonomiškai pagrįstą, draugišką aplinkai, žemės ūkio augalų tręšimo sistemą.