Biologinio stimuliatoriaus FERBANAT L tyrimai

ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas

DOC. DR. EVALDAS KLIMAS

Tyrimai vykdyti 2017 -2018 m. ASU ŽŪMMI laboratorijoje ASU Bandymų
stotyje ir asmeniniame ūkyje.

Tyrimų tikslas – visapusiškai įvertinti FERBANAT L panaudojimo galimybes
įvairių augalų sėklų apdorojimui, daigų arba pasodintų augalų laistymui,
žiemos šalčio pakenktų ir nepakenktų augalų apipurškimui.

Naudotos preparato koncentracijos:
stambių sėklų gumbų ir svogūnėlių apdorojimui 1: 10;
smulkių sėklų (rapsų, motiejukų, dobilų ir kt.)1: 20-30;
daigų ir vazoninių augalų laistymui 1:100;
įvairių augalų apipurškimui 1:200.

 

Sėklų apdorojimas

 

 

Rugiai

 

 

Avižos

Po 7 ir 12 dienų

 

Kviečiai 

Po 12 dienų

 

 

Žirniai

Po 12 dienų

 

 

Apšalusi vynuogė

Purkšta 2 kartus birželio 05 d. ir liepos viduryje